Events 4/1/2024 - 4/30/2024

 • 1/4
  Monday
  Velikonoční prázdniny
 • 2/4
  Tuesday
  Solvayovy lomy - výuková exkurze
  SCHE 2 4.r
 • 3/4
  Wednesday
  IQLANDIA Liberec - exkurze
 • 4/4
  Thursday
  Olympiáda ANJ - krajské kolo
  dle suplování
 • 5/4
  Friday
 • 6/4
  Saturday
 • 7/4
  Sunday
 • 8/4
  Monday
  Geologická olympiáda - kr. kolo Beroun
  5 postupujících
 • 9/4
  Tuesday
  Olympiáda DEJ - krajské kolo 12.ZŠ Kladno
  postupující
  Lidice- seminář MDMV _ M- Šmejkalová
 • 10/4
  Wednesday
  Botanická zahrada Na Slupi Praha - výuková exkurze
  Čtvrtletní porada
  15:00
  třídní schůzky
  17:00 - 18:30 dle rozpisu
 • 11/4
  Thursday
  krajské kolo FO Pavel Gregor a postupující
  Fotograf ve škole
  09:45 určeno pro třídy 4.ročníku + pedagogický sbor
 • 12/4
  Friday
  PZK 2024 - 1.termín čtyřletého studia
  O1-O4 - výuka 1.-4.hod. dle suplování ostatní třídy projekt Jeden svět 2024
  PZK 2024 - 1. termín čtyřletého studia
  Jeden svět na školách pro čtyřleté a vyšší ročníky osmiletého gymnázia
 • 13/4
  Saturday
 • 14/4
  Sunday
 • 15/4
  Monday
  PZK 2024 - 2.řádný termín čtyřletého studia
  ředitelské volno z provozních důvodů
  MZK 2024 - profilová PP z ČJL
  12:45 dle rozpisu
 • 16/4
  Tuesday
  Jeden život (VB, 2023) - filmové představení - kino Hutník
  sraz v 8:45 před kinem, konec akce tamtéž v cca 11 hodin, vstupné 100Kč
  PZK 2024 - 1. řádný termín osmiletého studia
  dle rozpisu
  Výuka dle rozvrhu a suplování
  08:00 - 11:35 1.-4. vyučovací hodina
  MZK 2024 - profilová PP z ANJ
  12:45 dle rozpisu
 • 17/4
  Wednesday
  PZK 2024 - 2. řádný termín osmiletého studia
  dle rozpisu
  Pražský hrad - výuková exkurze
  Napoleon (USA/VB, 2023) - filmové představení - kino Hutník
  sraz v 8:45 před kinem, konec akce tamtéž v cca 12 hodin, vstupné 100Kč
  Výuka dle rozvrhu a suplování
  08:00 - 11:35 1.-4. vyučovací hodina
  MZK 2024 - profilová PP z NEJ, FRJ, RUJ
  12:45 dle rozpisu
 • 18/4
  Thursday
 • 19/4
  Friday
 • 20/4
  Saturday
 • 21/4
  Sunday
 • 22/4
  Monday
  Brounov ex- Ma, Šr
  Biologická olympiáda Okresní kolo
  Biologická olympiáda okresní kolo kategorie D
 • 23/4
  Tuesday
  Brounov ex- Ma, Šr
  Anglie - Za, St, Md
 • 24/4
  Wednesday
  Brounov ex- Ma, Šr
  Anglie - Za, St, Md
  pololetní porada
  07:30 pro 4.ročník
 • 25/4
  Thursday
  Brounov ex- Ma, Šr
  Anglie - Za, St, Md
 • 26/4
  Friday
  Brounov ex- Ma, Šr
  SOČ Ei
  Anglie - Za, St, Md
  Majáles
 • 27/4
  Saturday
  Anglie - Za, St, Md
 • 28/4
  Sunday
  Anglie - Za, St, Md
 • 29/4
  Monday
  Anglie - Za, St, Md
 • 30/4
  Tuesday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"