Events 1/1/2023 - 1/31/2023

 • 1/1
  Sunday
 • 2/1
  Monday
  Vánoční prázdniny
 • 3/1
  Tuesday
 • 4/1
  Wednesday
 • 5/1
  Thursday
 • 6/1
  Friday
 • 7/1
  Saturday
 • 8/1
  Sunday
 • 9/1
  Monday
  nostrifikace
  13:00 - 17:00 dle rozpisu
 • 10/1
  Tuesday
  Geologická olympiáda okresní kolo
  08:00 - 11:35 pro zájemce
  Sebepojetí a sociální sítě - workshop
  09:45 - 11:35
  Sebepojetí a sociální sítě - workshop
  11:45 - 13:25
 • 11/1
  Wednesday
  ekologický kurz - NSEV Kladno Čabárna
 • 12/1
  Thursday
  ekologický kurz - NSEV Kladno Čabárna
  Olympiáda FRJ kat.A1 školní kolo
  08:00 - 09:35 pro zájemce
  Geologie v praxi
  09:45 - 12:30 přednáška BIO
 • 13/1
  Friday
  ekologický kurz - NSEV Kladno Čabárna
  nácvik na maturitní ples
  DK Kladno
  Prezidentské volby
  11:45
 • 14/1
  Saturday
  Prezidentské volby
  11:45
 • 15/1
  Sunday
 • 16/1
  Monday
  Národní muzeum Praha - výuková exkurze
  SDEJ1 3.r. + KDEJ3b 4.r.
  Beseda s B. Chalupovou (V síti)
  12:40 - 14:15 VKP3 4.r.+zájemci
 • 17/1
  Tuesday
 • 18/1
  Wednesday
  Studentské prezidentské volby 2.kolo
  08:00 - 10:30 pro zájemce
 • 19/1
  Thursday
 • 20/1
  Friday
 • 21/1
  Saturday
  Jazykové zkoušky
  zájemci - dle pokynů Md
 • 22/1
  Sunday
 • 23/1
  Monday
  NTK Praha - výuková exkurze CHE
  09:45 - 16:45 SCHE1+SCHE2 3.r.
  nostrifikace dle rozpisu
  13:30 dle rozpisu
 • 24/1
  Tuesday
  MO kat. B,C - školní kolo - 6 zájemců
  08:00 - 12:30 dozor dle suplování
  CHO kat.D školní kolo
  08:00 - 14:15 10 zájemců
 • 25/1
  Wednesday
  Pololetní porada
  15:00
 • 26/1
  Thursday
 • 27/1
  Friday
  Věznice Vinařice - exkurze ZSV
  SSV1 4.r
  revize tělocvičen
  operativně dle firmy
  Česká lingvistická olympiáda - reg. kolo Praha
  2 postupující
  Prales dětem - projekt EVVO
  08:00 - 09:35
  Prales dětem - projekt EVVO
  09:45 - 11:35
  FBMI ČVUT Praha - DOD
  09:45 - 11:35 EBCH3 4.r
  Prales dětem - projekt EVVO
  11:45 - 13:25
 • 28/1
  Saturday
  Jazykové zkoušky CAE Praha
  pro přihlášené zájemce
 • 29/1
  Sunday
 • 30/1
  Monday
 • 31/1
  Tuesday

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"